transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Body of Evidence

Författare och institution:
Ingmar Persson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Times Literary Supplement, ( 5559 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
101631
Posten skapad:
2009-11-12 19:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007