transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De-nationalising economic effects

Författare och institution:
Johan Martinsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
European Consortium for Political Research joint sessions, Edinburgh, UK, March 28-April 2,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
voting behaviour, economic voting, agenda, saliency, unemployment, local economy, issue ownership
Postens nummer:
101568
Posten skapad:
2009-11-12 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007