transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

E-marketing and customer perceived value in travel and tourism

Författare och institution:
Maria Lexhagen (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-91-86073-41-1
Antal sidor:
187
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Mittuniversitetet, ETOUR
Förlagsort:
Östersund
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Datum för examination:
2009-06-08
Tidpunkt för examination:
13:15
Lokal:
CG-salen, Vasagatan 1, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Opponent:
Prof. Kjell Grønhaug, NHH Bergen, Norge
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
e-marketing, Internet, customer perceived value, travel, tourism, Internet customer, marketing
Postens nummer:
101537
Posten skapad:
2009-11-11 13:48
Posten ändrad:
2013-06-13 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007