transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical guidelines for actinic keratosis, squamous cell carcinoma and basal cell carinoma in Sweden.

Författare och institution:
John Paoli (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Olle Larkö (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron)
Publicerad i:
Forum for Nordic Dermato-Venereology, 14 ( 2 ) s. 71-77
ISSN:
1402-2915
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
101531
Posten skapad:
2009-11-11 13:04
Posten ändrad:
2012-07-06 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007