transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att värdera det ovärderliga

Författare och institution:
John Armbrecht (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centrum för turism)
Antal sidor:
111
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Datum för examination:
2009-06-11
Tidpunkt för examination:
13:15
Lokal:
CG-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Opponent:
Dr Kjell Arvidsson, Högskolan i Kalmar
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
cultural institution, CVM, Contingent Valuation Method, Willingness-to-Pay, use value, non-use value, economic valuation, economic value
Postens nummer:
101478
Posten skapad:
2009-11-11 10:14
Posten ändrad:
2011-05-20 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007