transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kustsilverlav, Parmelina pastillifera - en ny svensk bladlav.

Författare och institution:
Svante Hultengren (-); Lars Arvidsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård)
Publicerad i:
Svensk Botanisk Tidskrift, 97 ( 97:94-99 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
101445
Posten skapad:
2009-11-10 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007