transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immunoreactivity against Goblet cells in patients with inflammatory bowel disease.

Författare och institution:
Brita Ardesjö (-); Guida M Portela-Gomes (-); Fredrik Rorsman (-); Eva Gerdin (-); Lars Lööf (-); Lars Grimelius (-); Olle Kämpe (-); Olov Ekwall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Inflammatory bowel diseases, 14 ( 5 ) s. 652-61
ISSN:
1078-0998
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: A number of autoantibodies have been reported in inflammatory bowel disease (IBD). The aim of this study was to investigate to what extent sera from patients with IBD contain autoantibodies directed against normal human gastrointestinal mucosa. METHODS: Samples of sera from 50 patients with IBD and 50 healthy subjects were used for immunostaining of normal and affected human gastrointestinal tissues. RESULTS: Eighty-four percent of the sera from IBD patients showed immunoreactivity against goblet cells in the appendix compared with 8% of the sera from healthy subjects. Goblet cell reactivity of IBD patient sera varied between regions in the gastrointestinal tract. Sera from healthy subjects only reacted with goblet cells in the appendix. In the colon and the appendix, goblet cell reactivity of IBD sera was generally weak at the base of the crypts and gradually increased toward the lumen. Three IBD sera samples reacted with gastrin cells in the antrum. In colon biopsies from patients with ulcerative colitis, immunoreactivity against the remaining goblet cells showed an inverse correlation with inflammatory activity. CONCLUSIONS: These findings suggest that immunoreactivity against goblet cells may be of central importance in the pathogenesis of IBD. Identification of goblet cell antigens could lead to a better understanding of IBD and provide a new diagnostic tool.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Antibodies, blood, immunology, Appendix, immunology, metabolism, pathology, Biopsy, Colitis, Ulcerative, immunology, metabolism, pathology, Colon, immunology, metabolism, pathology, Crohn Disease, immunology, metabolism, pathology, Duodenum, immunology, metabolism, pathology, Endoscopy, Gastrointestinal, Female, Goblet Cells, immunology, pathology, Humans, Immunity, Cellular, immunology, Immunohistochemistry, Inflammatory Bowel Diseases, immunology, metabolism, pathology, Male, Microscopy, Fluorescence, Middle Aged, Pyloric Antrum, immunology, metabolism, pathology, Severity of Illness Index
Postens nummer:
101416
Posten skapad:
2009-11-09 14:15
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007