transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring the impact of gambling advertising: An interview study of problem gamblers

Författare och institution:
Per Binde (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
International Journal of Mental Health and Addiction, 7 ( 4 ) s. 541-554
ISSN:
1557-1874
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
This study qualitatively explored the impact of gambling advertising on problem gambling by interviewing twenty-five people with current or past gambling problems. Interviews were relatively long and involved the participants’ viewing numerous examples of gambling advertising. A quarter of the participants reported that gambling advertising had no impact on their problems, slightly over half of them reported that advertising had a marginal impact, and one fifth reported a tangible impact. However, none considered advertising to be a main cause of their gambling problems. The negative self-perceived impact was primarily that advertising triggered impulses to gamble. Advertising thus increased already high involvement in gambling and/or made it harder to stick to a decision to gamble less or not at all.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Beroendelära
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
gambling, problem gambling, media, addiction, conditioning, advertising
Postens nummer:
101387
Posten skapad:
2009-11-08 11:59
Posten ändrad:
2012-07-11 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007