transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decentralization as a Strategy for State-Reconstruction in Cambodia

Författare och institution:
Kim Sedara (-); Joakim Öjendal (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Beyond democracy in Cambodia: Political reconstruction in a post-conflict society, s. 101-135
ISBN:
978 87 7694 043 0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
NIAS Press
Förlagsort:
Copenhagen
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
reconstruction, post-conflict societies, Cambodia
Ytterligare information:
See also GUP 41744 for the full book.
Postens nummer:
101320
Posten skapad:
2009-11-05 11:14
Posten ändrad:
2009-11-05 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007