transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social interactions

Författare och institution:
Jörgen Johnsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); S. Winberg (-); K. A. Sloman (-)
Publicerad i:
Behaviour and Physiology of Fish , Fish Physiology, Vol. 24. Eds. K. Sloman, R. Wilson and S. Balshine. (Series Eds. A.P. Farrell, and C.P. Brauner), s. 151-196
ISBN:
13: 978-0-12-350448-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Academic Press
Förlagsort:
San Diego, CA, USA
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
behaviour, fish, social
Postens nummer:
101317
Posten skapad:
2009-11-05 10:57
Posten ändrad:
2010-02-23 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007