transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessing Phenotypic and Ecological Effects of Transgenic Fish Prior to Entry into Nature.

Författare och institution:
R. H. Devlin (-); L. Fredrik Sundström (Zoologiska institutionen); Jörgen Johnsson (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); I A Fleming (-); K. Hayes (-); W. Ojwang (-); C. Bambaradeniya (-); M. Zakaraia-Ismail (-)
Publicerad i:
Kapuscinski, A.R., K.R. Hayes, S. Li and G. Dana (eds). (E.M. Hallerman and P.J. Schei, series editors). 2007. Environmental Risk Assessment of Genetically Modified Organisms, Vol 3: Methodologies for Transgenic Fish, s. 151-187
ISBN:
13: 9781845932961
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
CABI
Förlagsort:
Cambridge, MA, USA
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Genetically modified organisms, fish, ecology, environment, risk assessment
Postens nummer:
101313
Posten skapad:
2009-11-05 10:49
Posten ändrad:
2010-02-23 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007