transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psykisk ohälsa hos barn och unga med intellektuella funktionshinder

Författare och institution:
Malin Olsson. B (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Psykolog tidningen, 13 s. 23-25
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
101243
Posten skapad:
2009-11-04 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007