transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early Childhood Education to Transform Cultures for Sustainability

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Yoshie Kaga (-)
Publicerad i:
State of the World 2010. Transforming Cultures: From Consumerism to Sustainability, s. 57-61
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
www.worldwatch.org
Förlagsort:
Worldwatch Institute
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
Nyckelord:
Cultures, Early Childhood, Sustainability, Children, Care
Postens nummer:
101233
Posten skapad:
2009-11-04 09:53
Posten ändrad:
2011-03-02 18:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007