transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inte bara sen språkutveckling

Författare och institution:
Carmela Miniscalco (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Barn läser och skriver - specialpedagogiska perspektiv. Bjar L och Frylmark A, red, s. 149-65
ISBN:
9789144048741
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
Postens nummer:
101206
Posten skapad:
2009-11-03 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007