transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strukturanpassningsprogrammens effekter på miljön - en skiss över möjliga samband

Författare och institution:
Gunnar Köhlin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Lena Höglund (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
101193
Posten skapad:
2009-11-03 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007