transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken

Författare och institution:
Marita Flisbäck (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetslivs, 14 ( 4 ) s. 27-42
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Att framhålla yrkesvalet som rationellt kan för den som är verksam inom ett lågstatusyrke vara ett sätt att undkomma lågt erkännande. I artikeln undersöks hur några livsmedels- och lagerarbetare beskriver valet av arbetsuppgifter som medvetna livsprioriteringar. Konstruktionen av sig själv som aktör tolkas som en strategi för att undgå en offerroll. Kampen om erkännande förefaller ha en relationell aspekt. Återkommande jämförs den egna arbetssituationen med villkoren för verksamma inom högstatusyrken.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
101135
Posten skapad:
2009-11-01 12:13
Posten ändrad:
2014-08-21 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007