transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Support to Young Crime Victims: Professional Discourse and Victim Narratives

Författare och institution:
Cecilia Hansen Löfstrand (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
DANASWAC (Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Councelling)-seminar, Aarhus, Denmark, 19-20 August, 2008.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
Postens nummer:
101121
Posten skapad:
2009-10-30 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007