transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arctic aerosol and clouds studied by bistatic lidar technique

Författare och institution:
Frans Olofson (Institutionen för kemi); Erik Svensson (Institutionen för kemi); Georg Witt (-); Jan B. C. Pettersson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Journal of Geophysical Research, 114
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
101053
Posten skapad:
2009-10-30 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007