transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Journalister vet för lite om sin publik

Författare och institution:
Ulrika Andersson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Second opinion (www.second-opinion.se), 2009-10-29
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
När konkurrensen om publiken ökar blir det allt viktigare att leverera nyheter som berör människor. Större fokus på publiken ställer också krav på journalisters publikkännedom, men många journalister har begränsade kunskaper om sin publik. Överlag tenderar journalister att överskatta publikens intresse för mer nöjes- och förströelseinriktat material, medan intresset för tyngre ämnesområden underskattas.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
journalister, publikkunskap, demokrati
Postens nummer:
101036
Posten skapad:
2009-10-30 08:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007