transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shared Service Center: En longitudinell studie av organisering och styrning av en ny kommunal serviceverksamhet

Författare och institution:
Gustaf Kastberg (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Antal sidor:
153
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
CEFOS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
CEFOS Rapport 2009:2
Postens nummer:
101020
Posten skapad:
2009-10-29 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007