transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the boundary convergence of solutions to the Hermite-Schrödinger equation

Författare och institution:
Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); José Luis Torrea (-)
Publicerad i:
Colloquium Mathematicum, 118 s. 161-174
ISSN:
0010-1354
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In a half-space we consider the Hermite Schrödinger equation with given boundary values. We prove a formula that links the solution of this problem to that of the classical Schrödinger equation. It shows that mixed norm estimates for the Hermite- Schrödinger equation can be obtained immediately from those known in the classical case. In one space dimension, we deduce sharp pointwise convergence results at the boundary, by means of this link.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Hermite expansions, Schrödinger equation, Strichartz estimates, boundary convergence
Postens nummer:
101018
Posten skapad:
2009-10-29 14:57
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007