transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Navigating Towards Effective Fishery Management: Exploring the Impact of Imbalanced Burdens on Regime Legitimacy

Författare och institution:
Daniel Berlin (Statsvetenskapliga institutionen); Ulrika Möller (Statsvetenskapliga institutionen); Sverker C. Jagers (Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
QOG working paper series 2008:6
Postens nummer:
101000
Posten skapad:
2009-10-29 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007