transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenska folkets åsikter om en slutförvaring av det använda kärnbränslet 1986 – 2007

Författare och institution:
Per Hedberg (Statsvetenskapliga institutionen); Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Göteborg. Rapport, SOM-institutet.
Postens nummer:
100991
Posten skapad:
2009-10-29 11:50
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007