transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Satisfactory content. Free dailies good enough for a specific readership

Författare och institution:
Ingela Wadbring (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Paper presented at the conference Content, Channels and Audiences in the new millenium: interactions and interrelations in Moskow 8-9 october 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
100942
Posten skapad:
2009-10-28 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007