transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Föräldradeltid - en analys av fäders möjligheter till kortare arbetstid under förskoleåren

Författare och institution:
Jörgen Larsson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Konferens på Institutet för framtidsstudier. Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna studie utforskar jag ett näst intill outforskat fenomen, ett fenomen som dessutom inte ens ett namn. Jag kallar det för föräldradeltid och det handlar om den lag som ger föräldrar med barn under åtta år rätt att förkorta sin arbetstid. Ur tidspressynpunkt är det ett problem att relativt få föräldrar förkortar arbetstiden och ur ett jämställdhetsperspektiv är det ett problem att nästan bara mödrar utnyttjar möjligheten. Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om vilka hinder och möjligheter som finns för fäders föräldradeltid. Jag använder mig av olika datamaterial. SCB:s arbetskraftsundersökningar används för att spegla hur rätten att förkorta sin tid har förändrats de senaste 15 åren. Försäkringskassans material ”Tid och pengar” används för att spegla vad som karaktäriserar föräldrar som förkortar sin arbetstid avseende bl a inkomst, utbildning och yrke. Jag har dessutom genomfört intervjuer med pappor som har förkortat sin arbetstid eller som skulle vilja göra det. Fokus för studien är att analysera de svårigheter som finns för pappors föräldradeltid, t ex avseende privatekonomin, arbetet eller värderingarna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
100906
Posten skapad:
2009-10-28 10:27
Posten ändrad:
2015-12-17 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007