transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dinoflagellate cyst assemblages inshore and offshore Svalbard reflecting their modern hydrography and climate

Författare och institution:
Kari Grosfjeld (-); Rex Harland (Institutionen för geovetenskaper); John Howe (-)
Publicerad i:
Norwegian Journal of Geology, 89 s. 121-134
ISSN:
029-196X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Marine, climate
Postens nummer:
100881
Posten skapad:
2009-10-27 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007