transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När ljuset släcks syns snart ett annorlunda sken

Författare och institution:
Martin Ånestrand (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell, red. Jenny Bergenmar, Mats Jansson, Johanna Lundström Gondouin, Mats Malm, s. s. 361-368
ISBN:
978-91-7139-832-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Angela Carter, begivenhet, händelse, event
Postens nummer:
100828
Posten skapad:
2009-10-26 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007