transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The loss of a spirit: Metaphor and practice in Aymara decolonization

Författare och institution:
Anders Burman (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Indigeneity: Culture and Interpretation. Eds: Chakravarty, K.K., Davis, G.V. and Devy, G.N. ,
ISBN:
9788125036647
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Orient Blackswan
Förlagsort:
Delhi
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
indigenous peoples, colonialism, decolonization, shamanism, Aymara, the Andes
Postens nummer:
100821
Posten skapad:
2009-10-26 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007