transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prat och handling - en studie om kommunernas pensionsredovisning

Författare och institution:
Andreas Gustavsson (Förvaltningshögskolan); Stefan Laang (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ISSN 1401-7199
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
rapport nr 07:95
Postens nummer:
100765
Posten skapad:
2009-10-26 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007