transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A randomized, single-blind comparison of the efficacy, tolerability and cosmetic acceptance of Propyless or Fenuril treatment of patients with dry skin

Författare och institution:
Jan Faergemann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); P. Olsson (-); A. Svensson (-)
Publicerad i:
Acta Dermato Venereologica, 89 ( 3 ) s. 305-7
ISSN:
0001-5555
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Administration, Topical, Adult, Aged, Emollients, Esthetics, Female, Humans, Ichthyosis/*drug therapy, Leg, Male, Middle Aged, Patient Satisfaction, Propylene Glycol/administration & dosage/*therapeutic use, Single-Blind Method, Sodium Chloride/administration & dosage/*therapeutic use, Treatment Outcome, Urea/administration & dosage/*therapeutic use
Postens nummer:
100709
Posten skapad:
2009-10-24 14:41
Posten ändrad:
2012-07-06 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007