transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short cut to 1,2,3-triazole-based p38 MAP kinase inhibitors via [3+2]-cycloaddition chemistry

Författare och institution:
Peter Dinér (Institutionen för kemi); Terese Andersson (Institutionen för kemi); Jimmy Kjellén (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Karin Elbing (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Stefan Hohmann (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Morten Grøtli (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
New J. Chem., , 33 s. 1010-1016
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A series of 4,5-substituted 1,2,3-triazoles was synthesised via Cu(I)-catalysed azide–alkyne 1,3-dipolar [2+3]-cycloaddition reactions followed by a Suzuki coupling. The 1,2,3-triazoles were evaluated as inhibitors of the p38 MAP kinase, showing IC50 values in the high nanomolar range
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
100660
Posten skapad:
2009-10-23 14:11
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007