transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomar, Backpacking och droger. Erfarenheter som kulturellt kapital

Författare och institution:
Merete Hellum (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Tidskrift for ungdomsforskning, 9 ( 1 ) s. 3-20
ISSN:
1502-7759
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
ungdomar, droger, kulturellt kapital
Postens nummer:
100554
Posten skapad:
2009-10-22 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007