transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The psycho-social impact of war. Bosnian refugee families and coping strategies

Författare och institution:
Marita Eastmond (Socialantropologiska institutionen); Lilian Ralphsson (-); Birgitta Alinder (-)
Publicerad i:
RPN, University of Oxford, ( No. 16 ) s. 7-9
ISSN:
0965-7460
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
100511
Posten skapad:
2009-10-21 17:12
Posten ändrad:
2014-11-05 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007