transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjens välfärdsprojekt: Att återskapa hem och vardagsliv på flera platser

Författare och institution:
Marita Eastmond (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Globala familjer. Transnationell migration och släktskap, red Eastmond, M & Åkesson, L., s. 45-70
ISBN:
978-91-7844-743-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gidlunds
Förlagsort:
Hedemora
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
100505
Posten skapad:
2009-10-21 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007