transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns lärande inom musik, poesi och dans

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Maj Asplund Carlsson (-); Bengt Olsson (Högskolan för scen och musik); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Cecilia Wallerstedt (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Resultatdialog 2009. Aktuell forskning om lärande. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2009. , s. 121-126
ISBN:
91-7307-155-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Barns lärande, musik, poesi, dans
Postens nummer:
100484
Posten skapad:
2009-10-21 15:58
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007