transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leva för att arbeta eller Arbeta för att leva?

Författare och institution:
Marita Eastmond (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Invandrare & Minoriteter (Scandinavian Migratino adn Ethnic Minority Review), ( No 5-6 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1984
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
100483
Posten skapad:
2009-10-21 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007