transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Historical Context of the US National Nanotechnology Initiative

Författare och institution:
Hans Fogelberg (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Nano meets Macro. Social Perspectives on Nanoscale Sciences and Technologies,
ISBN:
978-981-4267-05-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Pan Stanford Publishing
Förlagsort:
UK
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
Nyckelord:
nanotechnology, science policy
Postens nummer:
100415
Posten skapad:
2009-10-21 09:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007