transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Where, when & how the lines are drawn: Non-citizenship manifested in space, through things

Författare och institution:
Helena Holgersson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Exploding Objects: A New Scholars Symposium, Goldsmiths College, London 10th September,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
100411
Posten skapad:
2009-10-20 18:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007