transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State of the Art Consolidated Literature Review The Educational Pathways of Young People from a Public Care Background in Five EU countries

Författare och institution:
Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete); Ingrid Höjer (Institutionen för socialt arbete); Margreth Hill (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Antal sidor:
83
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
barn, barnavård, utbildning, dygnsvård, efter vården
Postens nummer:
100315
Posten skapad:
2009-10-20 09:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007