transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vampyrmotivet och erotiken

Författare och institution:
Yvonne Leffler (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Kulturhjälten, s. 155-168
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Viktor Rydberg, vampyrmotiv,
Ytterligare information:
Kulturhjälten: Viktor Rydbergs humanism, red. Birgitta Svensson & Birthe Sjöberg, Stockholm: Altlantis 2009 ISBN: 978-91-7353-312-6
Postens nummer:
100294
Posten skapad:
2009-10-19 13:42
Posten ändrad:
2011-06-28 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007