transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High quality GaNAs qunatum wells with room temperature light emission up to 1.44 µm

Författare och institution:
Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik, Chalmers); Qinfen Gu (-); Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik, Chalmers); Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik, Chalmers); Qingxiang Zhao (Institutionen för fysik (GU)); Xiaodong Wang (-); C.H. Ma (-); J.Z. Xing (-)
Publicerad i:
Applied Physics Letters, 87 s. 141913
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
Postens nummer:
10027
Posten skapad:
2006-09-12 14:07
Posten ändrad:
2016-04-11 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007