transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sarauw i sitt vetenskapliga sammanhang

Författare och institution:
Jarl Nordbladh (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
FYND-Meddelanden, Nr 13
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1973
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
arkeologihistoria, Göteborgs arkeologiska museum
Postens nummer:
100226
Posten skapad:
2009-10-15 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007