transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om bilderna som meddelanden i samhället.

Författare och institution:
Jarl Nordbladh (Institutionen för konst- och bildvetenskap)
Publicerad i:
Bild & Miljö. Konstvetenskapliga studier tillägnade Per Gustaf Hamberg.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1973
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
semiotik vänbok
Postens nummer:
100224
Posten skapad:
2009-10-15 17:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007