transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Akademiska avhandlingar i nordisk och jämförande fornkunskap i Norden 1900-1970.

Författare och institution:
Jarl Nordbladh (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Kontaktstencil, No 1
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1970
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Förteckning över alla nordiska avhandlingar i Nordisk och jämförande fornkunskap (arkeologi) mellan åren 1900-1970.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Bibliografi
Postens nummer:
100219
Posten skapad:
2009-10-15 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007