transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aspects of present and future data presentation in Scandiatransplant.

Författare och institution:
N Grunnet (-); M Bödvarsson (-); A Jakobsen (-); L Kyllönen (-); Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); P Pfeffer (-); S Schwartz Sørensen (-)
Publicerad i:
Transplantation proceedings, 41 ( 2 ) s. 732-5
ISSN:
0041-1345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Scandiatransplant is the Nordic organ exchange organization having existed for almost 40 years. With close collaboration between transplant centers in the Nordic countries, it has been valuable to ensure the optimal usage of available organs. The heart is the most often exchanged organ within the collaboration. It has been decided to create a priority for hyperimmunized kidney patients for compulsory exchange of organs from deceased donors. The age of the deceased organ donors has changed from younger to older donors. The evaluation of deceased kidney transplantations and deceased liver transplantations from 1995 to 2007 is shown for 4 countries. Iceland by itself is performing living donor kidney transplantations with great intensity. Scandiatransplant will make efforts to present more data than just transplantation to yield a more complete picture of organ transplantation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Age Distribution, Brain Death, Cadaver, Cause of Death, Databases, Factual, Denmark, Finland, Forecasting, Heart Transplantation, statistics & numerical data, Humans, Kidney Transplantation, statistics & numerical data, Liver Transplantation, statistics & numerical data, Lung Transplantation, statistics & numerical data, Norway, Organ Transplantation, statistics & numerical data, Resource Allocation, statistics & numerical data, Scandinavia, Tissue Donors, statistics & numerical data
Postens nummer:
100202
Posten skapad:
2009-10-15 14:38
Posten ändrad:
2012-03-12 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007