transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Storsatsning på trafikpolisen krävs – nu finns resurserna.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Polistidningen den 12 oktober 2009.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Trafikpolis, trafiksäkerhet, trafikskador, skadeprevention, olyckor
Postens nummer:
100149
Posten skapad:
2009-10-15 08:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007