transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Management of hepatic portal venous gas and pneumatosis intestinalis in critically sick adult patients.

Författare och institution:
Amir Khorram-Manesh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Scandinavian journal of gastroenterology, 44 ( 8 ) s. 1-2
ISSN:
1502-7708
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
100056
Posten skapad:
2009-10-12 16:42
Posten ändrad:
2016-07-18 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007