transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Seafood and health-the full story

Författare och institution:
Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Helen Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Yun Chen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Eva Falch (-); Alfons Ramel (-); Marie Cooper (-); Asbjörn Gildberg (-); Joop Luten (-); Even Stenberg (-); Henrik Hauch Nielsen (-); Edel Elvevoll (-)
Publicerad i:
Marine Functional Foods, s. 174
ISBN:
9789086860784
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Övrig farmaci
Postens nummer:
100029
Posten skapad:
2009-10-12 14:21
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007