transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskarflykten slår hårt mot läkemedelsindustrin

Författare och institution:
B Winblad (-); M Eriksdotter-Jönhagen (-); G Johansson (-); A Nordberg (-); Lennart Minthon (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); L Bäckman (-); Boo Johansson (Psykologiska institutionen); L Borell (-); PO Sandman (-); AK Edberg (-); G Bucht (-); A Wimo (-); J. Marcusson (-); L Olson (-); C Graff (-); E Eriksson (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); I Björkhem (-); LO Wahlund (-); B Långström (-)
Publicerad i:
Dagens Industri 22 sept 2008,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
100016
Posten skapad:
2009-10-12 12:26
Posten ändrad:
2011-01-10 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007