transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Läkemedelsbehandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD

Författare och institution:
B Bergman (-); AK Bergström (-); S Båtsman (-); J Fastbom (-); P Hallberg (-); M Johansson (-); M Eriksdotter-Jönhagen (-); I Karlsson (-); M Kihlgren (-); L Kilander (-); J. Marcusson (-); V Nikolaitchouk (-); K Nägga (-); K Skovdahl (-); M Szmidt (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); E Widerlöv (-); A Wimo (-); L von Knorring (-)
Publicerad i:
Information från Läkemedelsverket 2008, 19 ( 5 ) s. 15-24
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
100012
Posten skapad:
2009-10-12 12:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007